Pon - Pia: 9:00 - 18:00
Sob-Ned zatvorené

+421-905-315-127 +421-905-314-767

Podjavorinskej 17, 97101 Prievidza

Aké poruchy vznikajú na plochej streche

Poruchy na plochej streche

Ploché strechy patria medzi konštrukcie budov, ktoré sú extrémne namáhané najmä poveternostnými vplyvmi. Poruchy plochých striech je možné rozdeliť v zásade z dvoch hľadísk:

a) z hľadiska technického

b) z hľadiska príčiny

Z technického hľadiska je možné rozdeliť poruchy striech do troch kategórií:

1. Statické poruchy

2. Stavebné fyzikálne poruchy

3. Poruchy vodotesnosti

Všetky negatívne účinky, ktoré plynú z porúch striech sú tým väčšie, čím je budova nižšia a pôdorysne rozľahlejšia. Najhorší vplyv majú poruchy striech na jednopodlažné halové objekty (priemyselné, poľnohospodárske), na rodinné domčeky, a pod. U viacpodlažných objektov majú naopak poruchy striech z celkového hľadiska menší význam, pretože ovplyvňujú iba posledné podlažie.

Poruchy spôsobené nekvalitným prevedením

Porúch tohto typu môže byť veľmi veľa. Príčinou je buď neznalosť technologického postupu, alebo nedbalosť pri realizácii. Množstvo týchto porúch sa vyskytuje pri kladení povlakových izolácií (asfaltových pásov a fólií).

K najčastejším poruchám, ktoré sa vyskytujú pri kladení hydroizolácií patria:

1. Nedostatočné vzájomné zlepenie dvoch na sebe položených asfaltových pásov.

2. Nedostatočné zlepenie presahov dvoch susedných asfaltovaných pásov, alebo fólie. Táto závada je nebezpečná najmä u jednovrstvových hydroizolácií. Voda preniká nezlepeným presahom do strešného plášťa a potom do interiéru. U tepelnej izolácie, ktorá sa spravidla nachádza bezprostredne pod krytinou a je zmáčaná najviac, dochádza tiež k zníženiu jej tepelno izolačnej schopnosti.

3. Zvlňovánie hydroizolačnej vrstvy z asfaltových pásov. Ku zvlňovániu hydroizolácie dochádza spravidla vtedy, ak sa pod ňou nachádzajú tepelnoizolačné dielce s medzerami.

4. Poruchy pri strešných vtokoch. V mieste strešných vtokov sa môžu vyskytovať nasledovné druhy porúch:

a) zlé napojenie hydroizolácie na strešný vtok. Hydroizolácia v mieste vpuste netesní a dochádza k zatekaniu do strešného plášťa, prípadne tiež do podkrovného priestoru.

b) chybné výškové osadenie strešného vtoku. Často sa stáva, že strešný vtok je osadený nad úroveň okolitej strešnej plochy. V okolí takto chybne osadeného vtoku sa potom tvoria kaluže. Dôsledkom toho je nerovnomerne namáhaná hydroizolácia.

c) osadenie vtoku v blízkosti atiky, alebo inej zvislej konštrukcie. Strešný vtok musí byť osadený min. 500 mm od atiky či inej zvislej konštrukcie, ktorá vystupuje nad strechu.


5. Zlé prevedenie spádu povrchu strechy. Dôsledkom je tvorba kaluží, ktoré urýchľujú starnutie hydroizolácie.

6. Nedostatočné zlepenie presahov parozábrany a nedostatočné tesné napojenie parozábrany na zvislé konštrukcie, ktoré prenikajú rovinou strechy. Z hľadiska spoľahlivej funkcie parozábrany je nutné riadne spojenie ich presahov a zároveň tesné napojenie na zvislé konštrukcie, ktoré prenikajú cez strešný plášť nad rovinu strechy. Ak tomu tak nie je, dochádza k prenikaniu vodnej pary z interiéru do vrstiev strešného plášťa, ktoré sa nachádzajú nad parozábranou. Aj zdanlivo veľmi malé netesnosti majú za následok obmedzenie, či úplné zrušenie funkcie parozábrany.

7. Nedodržanie počtu kotiev u hydroizolácií (asfaltových pásov, PVC fólií ), ktoré sú kotvené mechanicky. Použitie kotiev nevhodných, alebo menej kvalitných. Saním vetra vzniká nebezpečenstvo celkového odtrhnutia hydroizolácie. Nesmú sa používať kotvy s nedostatočnou ochranou proti korózii. Ak kotva takú úpravu nemá, vzniká nebezpečenstvo prepichnutia hydroizolácie.

8. Vynechanie spojovacích vrstiev v strešnom plášti. Vplyvom sania vetra vzniká nebezpečenstvo odtrhnutia hydroizolácie, prípadne tiež ďalších vrstiev strešného plášťa, ktoré sa nachádzajú nad vrstvou, ktorá nie je riadne pripevnená k podkladu.

Poruchy spôsobené chybou použitého materiálu v konštrukcii strechy

Vlastnosti príslušného výrobku, alebo materiálu garantuje vždy výrobca. Ten je povinný predložiť jeho atest a technický list, v ktorom sú uvedené vlastnosti výrobku, resp. materiálu a podmienky na jeho aplikáciu. Pri našej práci používame vždy tie najkvalitnejšie materiály dostupné na trhu.

Medzi chyby materiálu patria napríklad:

- zabudovanie nedostatočne vysušenej nosnej vložky v asfaltových pásoch,

- nedostatočne stabilizovaný penový polystyrén,

- odpadávajúci ochranný posyp asfaltových pásov,

- zlá zvariteľnosť hydroizolačnej fólie.

Izolácia plochých striech, opravy plochých striech, hydroizolácia

Ak premýšľate o zateplení, rekonštrukcii, renovácii, či len o drobnej oprave strechy, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s otázkami, postupmi výberom správneho prevedenia a tiež so samotnou realizáciou.


Používame výhradne kvalitné certifikované materiály, ktoré nám umožňujú poskytnúť dlhodobé záruky. Spojenie našich skúseností, overených postupov a materiálov znamená pre našich zákazníkov plochú strechu s dlhou dobou životnosti a s minimálnymi nákladmi na údržbu.

Pôsobíme v rámci celého Slovenska.

VARIANTY PLOCHÝCH STRIECH

Ploché strechy z fóliovej hydroizolácie

Hydroizolačná fólia sa stáva stále populárnejším materiálom, ktorý sa v súčasnej dobe používa ako hydroizolácia plochých striech. Je to predovšetkým z dôvodu jej ohybnosti, tvárnosti a ľahšiemu a rýchlejšiemu spracovaniu.

U nás sa najčastejšie môžeme stretnúť s fóliami na báze mäkčeného PVC, termoplastických polyolefínov (TPO), alebo EPDM.

Všetky typy týchto fólií môžeme použiť ako pre mechanické kotvenie, tak lepenie aj priťaženie ďalšími vrstvami. Fólie sú vhodné pre strechy do novostavieb, ale aj pri  rekonštrukcií.

Na strechách sa najčastejšie môžeme stretnúť so svetlo šedou fóliou PVC v hrúbke 1,5 mm. Hydroizolačné fólie z mäkčeného PVC sú vyrábané v niekoľkých farebných odtieňoch a v rôznych hrúbkach.
Image

Ploche strechy z hydroizolácie z asfaltových pásov

Asfaltové pásy sú na trhu stále najpoužívanejším materiálom. Technológia pokládky asfaltových pasov je preverená mnoho ročnými skúsenosťami. Asfaltové pásy sa prevažne využívajú na strechách, pri ktorých je zvýšené riziko mechanického poškodenia, vo vegetačných súvrstviach, ale aj na strechách s väčším sklonom. Najčastejšie sa možeme stretnúť s pásmi oxidovanými alebo modifikovanými.

Na nové strechy i rekonštrukcie sa používajú modifikované pásy, ktoré sú odolnejšie voči rozdielu teplôt aj UV žiareniu.

Podľa spôsobu použitia sa asfaltové pásy vyrábajú v niekoľkých hrúbkach, tie finálne majú najčastejšie hrúbku 4,0 mm. Pásy sú chránené bridlicovým posypom, alebo keramickou drťou.

Zelené strechy

Zelená strecha je špecifickou formou plochej strechy.

Zelená strecha je nielen pohľadovou záležitosťou, ale aj funkčnou konštrukciou, ktorá má oproti bežnej plochej streche nesporné výhody. Ak je hydroizolácia dobre spádovaná a nestojí na nej voda, predlžuje táto konštrukcia životnosť hydroizolácie, pretože tá nepodlieha degradácii UV žiarením. Plynulý odtok vody je dôležitý z toho dôvodu, že vo,, výluhu "zeminy v mlákach na hydroizolácií sa výborne darí mikroorganizmom, ktoré hydroizolácií v jej životnosti rozhodne nepomáhajú.

Image
Image

Strešné terasy

Plochá strecha sa môže stať rajom odpočinku a to ako aktívneho, tak pasívneho.

Hydroizoláciu terás môžu tvoriť fólia, alebo asfaltové pásy. Oba typy materiálov musia byť odolné proti prerastaniu korienkov rastlín. Pochôdznu vrstvu môže tvoriť samotná hydroizolačná fólia prípadne betónová dlažba na podložkách. Atraktívne sú aj drevená či WPC dosky.

Vyhotovenie strešných terás patri medzi najnáročnejšie čo sa tyka hydroizolácie. Už samotný návrh celého súvrstvia musí byť dokonale technicky vyriešený. Pokiaľ sa jedná o terasy, pod ktorými sú obytné miestnosti, musia byť zabezpečené tepelné a vlhkostné podmienky.

Pri návrhu je potrebné myslieť na to, že sa po terasách budú denne pohybovať ľudia, ktorí vyžadujú predovšetkým funkčnosť a estetiku celého systému.

Strechy zasypané kamienkami

Asfaltové aj fóliové strechy môžu byť chránené kamienkami (štrkom), ktoré predlžujú životnosť hydroizolácie, majú protipožiarnu funkciu, alebo slúžia ako pohľadová vrstva.

Štrk býva často doplnkom zelených striech a terás napr. ako chodník alebo oddelenie pochôdznych častí od nepochôdznych. Môže ale tiež zakrývať celú plochu strechy.

Zásyp kamienkom môže byť použitý ako pre rekonštrukcie, tak i novostavby. Požiadavka je len na dostatočnú únosnosť podklade.
Image
logo.jpg
Hydroizolácie, zateplenie a opravy
plochých striech.
Podjavorinskej 17, 97101 Prievidza
+421-905-315-127, +421-905-314-767
tipstav@tipstav.sk

Opravu a hydroizoláciu plochej strechy poskytujeme v rámci celého Slovenska

Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Čadca, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Galanta, Handlová, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Krompachy, Kysucké Nové Mesto, Leopoldov, Levice, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Dubnica, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Sliač, Spišská Nová Ves, Stropkov, Stupava, Svidník, Šaľa, Šamorín, Topoľčany, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Vranov nad Topľou, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Cookies

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu (tejto webovej stránky) s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

© Copyright 2024 Tipstav, s.r.o.. All Rights Reserved.