REFERENCIE

REFERENCIE - ploché strechy:plocha
XELLA Pórobetón Sk s.r.o. - výrobné haly 15 500 m2
ILJIN EU s.r.o. Pravenec ( J. Kórea ) 19 800 m2
PORFIX a.s. Z. Kostoľany - výrobná hala 1 800 m2
ENO Z. Kostoľany - výpočt. Stredisko 900 m2
ENO Z. Kostoľany - hl. sklad MTZ 2 500 m2
ENO Z. Kostoľany - šatne bloku A 600 m2
NCHZ Nováky- hl. sklad MTZ 2 200 m2
NCHZ Nováky - hala disousplynu 800 m2
NCHZ Nováky - laboratóriá 900 m2
NCHZ Nováky - sklad surovín 300 m2
NCHZ Nováky - sklady a garáže 900 m2
Dudince kúpele - lieč. dom Diamant 1 800 m2
Milsy a.s. - Sušiareň Prievidza 500 m2
Milsy a.s. - hl. výrob. hala Prievidza 1 100 m2
Milsy a.s. - výrob. haly Bánovce n/ Bebravou 650 m2
PALMA Tumis a.s. Bratislava - výrobné haly, admin.budova 2 500 m2
REFERENCIE - ploché strechy:plocha
Nestle Prievidza - výrobné haly, sklady 2 900 m2
Čerpacia stanica AGIP Zapotôčky 350 m2
Mestský úrad Prievidza - sklad CO 650 m2
Mestský úrad Prievidza - kult. dom M. Lehôtka 550 m2
VšZP Prievidza - terasa 300 m2
DND Martin - sklady 750 m2
VOP Nováky a.s. -muničný sklad č. 61, trafostanica 1 450 m2
SKANSKA Prievidza - administr. budova 750 m2
Obytný dom Prievidza - ul. Gorkého 227 1 200 m2
Obytný dom Prievidza - ul. Šoltésovej 724 1 200 m2
Obytný dom Prievidza - ul. Rázusa 883 1 600 m2
Obytný dom Kanianka - ul. Nová 597 1 450 m2
SOU stavebné Prievidza - zváračská škola, školský pavilón 3 500 m2
ZŠ Šafárika Prievidza - školský pavilón 1 750 m2
ZŠ N. Pravno - školské pavilóny 1 800 m2
PTH Prievidza - výmenn. stanica č. 11 300 m2
PTH Prievidza - výmenn. stanica č. 5 300 m2
mnoho ďalších
PROSPEKT PDF
PROSPEKT_2010

Ploché strechy,Zelené strechy,Zateplovanie plochých striech,Spádovanie plochých striech,Izolácia spodných stavieb::TIPSTAV s.r.o.